Search in site

Limited Şirket

YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK ANA SÖZLEŞME

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

ISLAK İMZALI ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU  (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ORTAK OLMAYAN TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

2 ADET ORTAKLARIN VE YETKİLİLERİN, KİMLİK FOTOKOPİLERİ VE  2 ADET FOTOĞRAF

SGK E-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ

SERMAYENİN ¼ Ü BLOKE YAZISI VE MAKBUZU (İSTEĞE BAĞLI)

TUTULMASI ZORUNLU OLAN AÇILIŞ DEFTERLERİ(SAYFA NUMARALI)

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • REKABET KURUMU HARCI SERMAYE*(4/10000)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 3.500.-TL
 • ANA SÖZLEŞME VE DEFTER ONAYLARI 1.250.-TL

 

YABANCI UYRUKLU ORTAK VAR İSE ; Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.

TÜZEL KİŞİ MÜDÜR ATANMIŞ İSE ; Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

MÜDÜRÜN ORTAKLAR DIŞIDNAN ATANAN YABANCI UYRUKLU TÜZEL KİŞİ İSE ; Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

ŞUBE KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI ŞUBE AÇILIŞ KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ

YETKİLİ VE ORTAKLARIN NÜFUS ÖRNEKLERİ

TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 8.688.-TL + 2.113,1.-TL + 220,2.-TL (1 YETKİLİ, 1  BELGE)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 3.500.-TL.
 • İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 200.-TL.
ŞUBE KAPANIŞ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI ŞUBE KAPANIŞ KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 665,4.-TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ

 

ACENTELİK İLANI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

ACENTELİK VEKALETNAMESİ NOTER ONAYLI

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 2.113,1.-TL.+220,2.-TL.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.-TL

 

ACENTELİK FESHİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

ACENTELİK FESİHNAMESİ VE AZİLNAMESİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 2.113,1.-TL.+220,2.-TL.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.-TL

 

MERKEZ NAKLİ İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN ŞİRKET İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

111. MADDE BELGESİ ASLI (BELGE TARİHİNDEN 30 GÜN GEÇMEMELİ)

TADİL METNİ ISLAK İMZALI

YETKİLİ KİŞİLERİN NÜFUS BELGESİ

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 8.688.-TL + 2.113,1.-TL + 220,2.-TL (1 YETKİLİ, 1  BELGE)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 3.500.-TL

 

MERKEZ NAKLİ İLE GİDEN (111. MADDE BELGESİ)

GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL BELGE HARCI = 220,2.-TL.

 

 

HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ

NOTER ONAYLI HİSSE DEVRİ ONAYLAMA KARARI (HİSSE DEVRİ SONUCUNDA ŞİRKET TEK ORTAKLI KALDI İSE KARARDA TEK KİŞİLİK LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜĞÜ BELİRTİLMELİDİR) (KARAR ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYIN)

HAZİRUN CETVELİ

PAY DEFTERİ İLGİLİ SAYFALARIN FOTOKOPİSİ

YENİ HİSSEDARLARIN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

(HİSSE DEVRİ İLE İMZA YETKİLİSİDE ATANICAK İSE , ATANACAK KİŞİLERİN TESCİL TAPLEPNAMESİ VE İLGİLİ NOTER ONAYLI KARAR EVRAKLARA EKLENİR)

VERASETEN HİSSE DEVRİ İSE VERASET KARARI VE NOTER ONAYLI KARAR (KARAR ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ)

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = HİSSE DEVRİ TESCİLİ HARÇTAN MUAF OLUP, YENİ YETKİLENDİRME VE BELGE TALEBİ KONUSUNDA TESCİL BAŞVURUSUNA BAKILIP HARÇ HESAPLANIR
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.-TL.
 • İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 200.-TL

 

 

İMZA YETKİLİSİ ATAMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ

ORTAK OLMAYAN TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

HAZİRUN CETVELİ

YENİ YETKİLİLERİN NÜFUS ÖRNEĞİ VE FOTOĞRAF

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = YETKİLİ ATAMA HARCI KİŞİ BAŞINA 2.113,1.-TL + 220,2.-TL'DİR. İMZA YETKİSİ İPTALİ KİŞİ BAŞINA 665,4.-TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.- TL
 • İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 200.-TL

SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE UYGULAMASI (TTK madde 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile veya Genel Kurul kararı ile, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.

Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;

1-) Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir. Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak ta tescil ve ilan edilebilir.  

2-) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararı ile tarih ve sayısı olan , sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)

3-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. 

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı Limited Şirketler de Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.

- Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

- İç yönergede bulunan sınırlı yetkileri kullanacak kişilerin atandığı temsil ilzam kararında şirketi HER HUSUSTA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN temsil ve ilzam edecek yönetim  kurulu üye veya müdürlerin isimleri ve temsil ilzam yetkisi bulunması gerekmektedir.

 NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

 

*Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli

* Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet tezkeresi

* Yabancı uyruklu tüzel yetkili girişi var ise yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir.

* Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.

 *Tüzel imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Bandırma dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda belirtilmelidir.

 

 

SERMAYE ARTIŞI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

TADİL METNİ (ESKİ SERMAYE MADDESİ - YENİ SERMAYE MADDESİ)

ÖNCEKİ SERMAYENİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE DAİR MALİ MÜŞAVİR RAPORU VE MALİ MÜŞAVİR FAALİYET BELGESİ

HAZİRUN CETVELİ

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

(Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalıraporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin)

(Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli)

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = SERMAYE ARTIŞI TESCİLİ HARÇTAN MUAF
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • REKABET KURUMU HARCI   SERMAYE*(4/10000)
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.-TL.

 

 

DEĞİŞİKLİK (ADRES, ÜNVAN, SÜRE,ANA SÖZLEŞME) İŞLEMLERİ İÇİN

GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI (ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)   (ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

TADİL METNİ (ISLAK İMZA VE KAŞE)

HAZİRUN CETVELİ

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

GENEL KURULDA DENETÇİ ATANMASI DURUMUNDA DENETÇİ BEYANI örnek için tıklayınız  YAPILAN SÖZLEŞME VE ATANAN DENETÇİ EĞER TÜZEL KİŞİLİK İSE SİCİL TASDİKNAMESİ, GERÇEK KİŞİ İSE KİMLİK BİLGİSİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 2.113,1.-TL + 220,2.-TL.'DİR.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.-TL
TASFİYE TESCİLİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ (TASFİYE HALİNDE)

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE GİRİŞ BİLANÇOSU

ALACAKLILAR LİSTESİ

ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (TASFİYE MEMURU İMZALI)

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 2.113,1.-TL + 2.113,1.-TL  + 220,2.-TL (TEK TASFİYE MEMURU OLMASI DURUMUNDA)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.500.- TL
 • İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 200.- TL
 • ODA AİDATLARININ TAMAMININ ÖDENMESİ ZORUNLUDUR.
TASFİYE SONU TERKİN İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ORTAKLARIN SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE SONU KATİ BİLANÇO (kaşeli ve tasfiye memurları tarafından imzalı)

GENEL KURULA %100 KATILIM OLMUYOR İSE GÜNDEMİN İLAN EDİLDİĞİNE DAİR TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ORTAKLARA GÖNDERİLEN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP ÖRNEĞİ

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 665,4.-TL.
WhatsApp Canlı Destek