Search in site

Teamül Örf ve Adetlerin Tespiti

Odalar kendi bölgelerindeki teamülleri tespit ederek örf ve adet olarak ilgililerin istifadelerine sunar. Talep halinde Ticaret Odası Başkanlığı´na konu ile ilgili dilekçe alınır.

WhatsApp Canlı Destek