Search in site

Kooperatifler

YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

ONAYLI ANA SÖZLEŞME (MERSİS BAŞVURU NUMARASI İLE HAZIRLANMIŞ VE TÜM ORTAKLAR TARAFINDAN

 İMZALANMIŞ. VEKALETEN İMZALANACAKSA VEKALETNAMENİN ASLI MÜDÜRLÜKTE KALACAKTIR.)

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

İLGİLİ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞME (ANA SÖZLEŞME TARAFIMIZDAN ONAYLANDIKTAN

SONRA GEREKLİİZİNLER İÇİN İLGİLİ BAKANLIĞA BAŞVURULUR)

BAKANLIK İZİN YAZISI ASLI

SERMAYENİN ¼ Ü NÜN ÖDENDİĞİNE DAİR BLOKE YAZISI VE MAKBUZU

İKİŞER ADET ORTAKLARIN VE YETKİLİLERİN, KİMLİK FOTOKOPİLERİ VE 2 ADET FOTOĞRAF

SGK E-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ

TUTULMASI ZORUNLU OLAN AÇILIŞ DEFTERLERİ(SAYFA NUMARALI)

*14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

*  Kuruluş ve Sicil Tasdiknamesi harcı ile birlikte ayrıca, yapılacak olan ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyesi kadar temsil ilzam harcı da tahsil edilecektir

 

KAYIT ÜCRETLERİ

 • KOOPERATİF KURULUŞLARI HARÇTAN MUAF
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ TARAFIMIZCA HESAPLANACAKTIR.
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 2.500.-TL.
 • ANA SÖZLEŞME VE DEFTER ONAYLARI 1.250.- TL
GENEL KURUL VE SEÇİM

GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE ÇAĞRI İLANI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN  NÜFUS ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAFLARI

DIŞARIDAN ATANAN MÜDÜRLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

HAZİRUN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI YETKİLİ KİŞİ BAŞINA 665,4.-TL + 220,2.-TL'DİR. (KİŞİ BAŞI İPTALİ 258,8.- TL.)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ TARAFIMIZCA HESAPLANACAKTIR.
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.000.-TL
 • İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 200.-TL

 

TASFİYEYE GİRİŞ TESCİLİ

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE ÇAĞRI İLANI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI(TASFİYE KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI VE TASFİYE ADRESİNDEN BAHSEDİLMELİ)

TASFİYE KURULU İÇİN HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE GİRİŞ BİLANÇOSU

ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (TASFİYE MEMURU MÜŞTEREK İMZALI)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 665,4.-TL + 665,4.-TL (KİŞİ BAŞI) + 220,2.-TL'DİR.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ TARAFIMIZCA HESAPLANACAKTIR.
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 1.000.-TL
 • İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 200.-TL
 • ODA AİDATLARININ TAMAMININ ÖDENMESİ ZORUNLUDUR.
TASFİYE SONU TERKİN TESCİLİ

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

MERSİS BAŞVURUSU

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE ÇAĞRI İLANI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (ALACAKLARA ÇAĞRI İLANININ 3. DEFA YAYINLANAN İLANINDAN 1 YIL SONRA TOPLANABİLİRLER) (KARAR ÖRNEĞİ)

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYE SONU KAPANIŞ BİLANÇOSU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

* Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülmesi gerekmektedir.

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI =258,8.-TL'DİR.
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ TARAFIMIZCA HESAPLANACAKTIR.
WhatsApp Canlı Destek