SİTE İÇİ ARAMA

TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022) Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 19.07.2022 tarih ve 7287 sayılı yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen; "TGK - Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022)" konulu yazı iletilmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yazısında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 05.07.2022 tarih ve 6102216 sayılı yazının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle de paylaşıldığı ifade edilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtildiği üzere; Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nin (R.G:17/09/2017-30183), 6 ncı maddesinde yer alan; '"Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz." hükmü ve Ek-1'inin 4 no'lu dip notunda yer alan " Yurtiçinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, Zeytinyağı Komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir." hükmü gereğince zeytinyağında yukarıda bahsedilen koşullara bağlı olarak gelişen değişimler için Tebliğ hükümlerinden farklı olarak, üretim sezonunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik geçici düzenlemeler yapılabilmektedir.

Zeytinyağı değerlerinin 2021/2022 dönemi için Tebliğ değerlerinden sapma göstermesi nedeniyle, Tebliğde yer alan özel hükmün uygulanması yönünde talepler Bakanlığımıza iletilmiştir. Buna istinaden konu, yukarıda bahsedilen hüküm çerçevesinde Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nun 20.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Uluslararası Zeytin Konseyi Standardı'na rafine ve riviera zeytinyağlarında oluşan sapmalar için eklenen karar ağacı sistemi değerlendirilmiş ve iklimsel nedenlerle oluşabilen bu tür sapmalar için kalıcı çözüm olması adına, benzer bir uygulamanın ulusal mevzuatımıza da yansıtılması için çalışma yapılması karara bağlanmıştır.

Diğer taraftan, bu çalışmalar tamamlanana kadar; 2021/2022 döneminde üretilen rafine ve riviera zeytinyağları için "delta-7-stigmastenol" değerinin "en fazla %0,8" olarak uygulanmasına, diğer tüm parametrelerin Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nde yer alan değerlere uygun olmasına karar verilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği gereğince zeytinyağının etiketinde üretim tarihinin yazılmasının zorunlu olmaması nedeniyle bu değer, tavsiye edilen tüketim tarihi 31/12/2024'e kadar olan ürünler için uygulanacaktır.

 

21 Temmuz 2022 Perşembe

WhatsApp Canlı Destek