SİTE İÇİ ARAMA

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler

 1. Müracat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.).
 2. Müracaat eden firmanın en fazla 9 adet çalışanın olması
 3. Kapasite Raporu Müracaat Formu.
 4. Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı (Aslı görünüp fotokopisi çekilince geri iade edilecektir.)
 5. İşyeri kiralık ise Kira Sözleşmesi (Kiraya verenin o yerin sahibi olduğuna dair tapu fotokopisi de eklenecektir.) (İşyeri Kira Sözleşmesi en az 2 yıllık olmalıdır.),
 6. Mal sahibi ise Tapu Fotokopisi (Firma Organize Sanayi Bölgesinde ise İlgili OSB tarafından verilmiş tapu tahsis belgesi sureti)
 7. İşyerinde mevcut olan makina-tesisatın fatura fotokopileri, ikinci el, faturasız, özel imalat ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan makinalar için Yeminli Mali Müşavir (YMM), YMM olmaması durumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı (tanzim tarihini mutlaka içerir) makina-tesisat listesi fotokopisi (aslının görülmesi kaydıyla).
 8.  Kiralık olan makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin kira sözleşmesinin fotokopisi.(İlgili tarafların imza sirkülerinin fotokopisi)

Not : Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;

a)Leasing harici kiralamalarda en az 2 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinelerin faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,

b)Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu leasing sözleşmesi ile birlikte makine proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı.

 • 8-Kapasite Raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait SGK onaylı belge, işyeri SGK numarası ve tahakkuk makbuzları. (SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır).
 • 9-İşyerindeki makine ve teçhizatın sermaye kıymetler değerini gösteren mali müşavir onaylı belge.(Mizan yada Bilanço)
 • 10- Son aya ait elektrik faturası fotokopisi
 • 11-Kalite Belge ve Sertifikalarının listesi ve fotokopisi.
 • 12-Varsa İşletme adına Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş marka tescil belgesi fotokopisi.
 • 12-Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi.
 • 13-Vergi levhası fotokopisi
 • 14-Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi.
 • 15-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Kapasite Raporu Onay Ücreti 3.750.-TL yatırıldığına dair dekont. (Ödemenizi başvuru ile aynı gün yapmanız gerekmektedir.
 • 16- Bandırma Ticaret Odası Eksper ve Rapor ücreti olarak  4.500.-TL yatırıldığını kanıtlayan belge. (Ödemenizi başvuru ile aynı gün yapmanız gerekmektedir.
  • Rapor ücreti Bandırma Ticaret Odası Banka Hesaplarına yatırıldı ise, ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Rapor ücreti Bandırma Ticaret Odası veznesine yatırıldı ise, ücretin yatırıldığına dair makbuz fotokopisi 

 

 Not :

 • Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 • İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
 • Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

İrtibat bilgileri

Tel                        :    0266 715 18 00 ( Dahili: 119 )

Faks                       :  0266 715 18 06

E-Posta                 :   mehmetakca@bandirmato.org.tr

 

Kapasite Raporu Müracaatı İçin Yatırılması Gereken Ücretler

TOBB Hesap Numaraları

Aşağıdaki tabloda bulunan TOBB a ait hesap numaralarından herhangi birine, 3.750.-TL lik (Ödemenizi başvuru ile aynı gün yapmanız gerekmektedir.)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Kapasite Raporu Onay Ücreti yatırılmalıdır. Dekontun açıklama kısmına “ ………………….Şirketi Kapasite Ücreti “ ibaresinin yazılması gerekmektedir. İlgili dekont Bandırma Ticaret Odası’na yapılacak Kapasite Raporu başvurusu esnasında teslim edilmelidir.

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA/ŞUBE

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İş Bankası/Akay (Masraflı)

1311

16000038

TR140001200131100016000038

Halkbank/Çukurambar Ticari

153

69072

TR350004600153888000069072

Akbank/Bakanlıklar

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

Ziraat Bankası/Akay(Masraflı)

 

Bandırma Ticaret Odası Hesap Numaraları

Aşağıdaki tabloda bulunan Bandırma Ticaret Odası’na ait hesap numaralarından herhangi birine, 4.500.-TL lik (Ödemenizi başvuru ile aynı gün yapmanız gerekmektedir.)Bandırma Ticaret Odası Kapasite Raporu Onay Ücreti yatırılmalıdır. Dekontun açıklama kısmına “ ………………….Şirketi Kapasite Ücreti “ ibaresinin yazılması gerekmektedir. İlgili dekont Bandırma Ticaret Odası’na yapılacak Kapasite Raporu başvurusu esnasında teslim edilmelidir.

IBAN NO

BANKA/ŞUBE

TR91 0001 2009 2440 0016 0000 18

TÜRKİYE HALK BANKASI

TR93 0006 7010 0000 0061 8763 73

YAPI KREDİ BANKASI

 

KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMU

WhatsApp Canlı Destek