SİTE İÇİ ARAMA

Vizyon & Misyon

VİZYON : Çağdaş yönetim anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsallaşmayı ve üyelerine hizmet sunumunu profesyonel anlamda başarmış, sürdürülebilir gelişmişlik düzeyine ulaşan, Bandırma ekonomisine ve sosyal hayatına katma değer sağlayan bölgesel ve ulusal bazda referans Oda olmaktır.

MİSYON :  Bandırma Ticaret Odası, faaliyetlerini ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde şeffaf, tarafsız, hızlı ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla yürütmek, hizmette üye memnuniyetini esas almak, üyelerinin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak, kamu yararını gözeterek üyelerinin menfaatlerini korumak ve Bandırma’nın ticari alanda gelişmesine öncülük etmek amacıyla vardır.

WhatsApp Canlı Destek