SİTE İÇİ ARAMA

Anonim Şirket

YENİ KURULUŞ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

ONAYLI ANA SÖZLEŞME 3 ADET (MERSİS BAŞVURU NUMARASI İLE NOTERDEN ALINIR VEYA HUZURUMUZDA HAZIRLANABİLİR)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ

ISLAK İMZALI ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU  (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ORTAK OLMAYAN TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

İKİŞER ADET ORTAKLARIN VE YETKİLİLERİN, KİMLİK FOTOKOPİLERİ VE 2 ADET FOTOĞRAF

SGK E-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ

BANKADAN ALINAN SERMAYENİN ¼ Ü BLOKE YAZISI VE MAKBUZU

KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ OLAN ŞİRKETLERDE BAKANLIKTAN ALINAN UYGUNLUK YAZISI ASLI

TUTULMASI ZORUNLU OLAN AÇILIŞ DEFTERLERİ(SAYFA NUMARALI)
    

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     REKABET KURUMU ÖDEMESİ  SERMAYE*(4/10000)
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA KAYIT ÜCRETİ 6.200.-TL
 •     ANA SÖZLEŞME VE DEFTER ONAYLARI 2.500.-TL.


YABANCI UYRUKLU ORTAK VAR İSE ; Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.

TÜZEL KİŞİ YÖNETİM KURULUNA ATANMIŞ İSE ; Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti.

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN DIŞIDNAN ATANAN YABANCI UYRUKLU TÜZEL KİŞİ İSE; Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde;bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

ŞUBE KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI ŞUBE AÇILIŞ KARARI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ

YETKİLİ VE ORTAKLARIN NÜFUS ÖRNEĞİ

TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 20.650,5.-TL. +5.022,6.-TL. + 523,3.-TL. (1 YETKİLİ, 1  BELGE)
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA KAYIT ÜCRETİ 6.200.-TL
 •     İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 500.-TL
ŞUBE KAPANIŞ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI ŞUBE KAPANIŞ KARARI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 1.581,5.-TL
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

ACENTELİK VEKALETNAMESİ NOTER ONAYLI

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 5.022,6.-TL. + 523,3.-TL.
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.-TL
ACENTELİK FESHİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

ACENTELİK FESİHNAMESİ VE AZİLNAMESİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 5.022,6.-TL. + 523,3.-TL.
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.-TL
MERKEZ NAKLİ İLE GELEN KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI

111. MADDE BELGESİ ASLI (BELGE TARİHİNDEN 30 GÜN GEÇMEMELİ)

TADİL METNİ ISLAK İMZALI

YETKİLİ KİŞİLERİN NÜFUS BELGESİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 20.650,5.-TL. +5.022,6.-TL. + 523,3.-TL. (1 YETKİLİ, 1  BELGE)
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRET
 •     ODA KAYIT ÜCRETİ 6.200.-TL
 •     İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 500.-TL
MERKEZ NAKLİ İLE GİDEN (111. MADDE BELGESİ)

 

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL BELGE HARCI = 523,3.-TL.

 

GENEL KURUL VE SEÇİM TESCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE ÇAĞRI İLANI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ

İKİŞER ADET YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN  NÜFUS ÖRNEKLERİ VE 2 ADET FOTOĞRAF

DIŞARIDAN ATANAN MÜDÜRLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

HAZİRUN CETVELİ

GENEL KURULDA DENETÇİ ATANMASI DURUMUNDA DENETÇİ BEYANI örnek için tıklayınız  YAPILAN SÖZLEŞME VE ATANAN DENETÇİ EĞER TÜZEL KİŞİLİK İSE SİCİL TASDİKNAMESİ, GERÇEK KİŞİ İSE KİMLİK BİLGİSİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLAN ŞİRKETLERDE BAKANLIKTAN ALINAN UYGUNLUK YAZISI ASLI (15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için)

* "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin ilk yapılacak  olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = YETKİLİ ATAMA HARCI KİŞİ BAŞINA 5.022,6.-TL. OLUP BELGE HARCI 523,3.-TL. 'DİR. İMZA İPTALİ TESCİLİ KİŞİ BAŞINA 1.581,5.- TL
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.- TL
 •     İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 500.-TL
YÖNETİM KURULU DIŞINDAN MÜDÜR ATAMA TESCİLİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ

TEMSİLCİNİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

İKİŞER ADET YENİ YETKİLİLERİN NÜFUS ÖRNEKLERİ VE 2 ADET FOTOĞRAF

 SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE UYGULAMASI (TTK madde 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile veya Genel Kurul kararı ile, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.

Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;

1-) Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir. Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak ta tescil ve ilan edilebilir.  

2-) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararı ile tarih ve sayısı olan , sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)

3-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı Limited Şirketler de Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.

- Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

- İç yönergede bulunan sınırlı yetkileri kullanacak kişilerin atandığı temsil ilzam kararında şirketi HER HUSUSTA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN temsil ve ilzam edecek yönetim  kurulu üye veya müdürlerin isimleri ve temsil ilzam yetkisi bulunması gerekmektedir.

 NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.


*Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli

* Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet tezkeresi

* Yabancı uyruklu tüzel yetkili girişi var ise yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir.

* Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.

 *Tüzel imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Bandırma dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda belirtilmelidir


HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = YETKİLİ ATAMA HARCI KİŞİ BAŞINA 5.022,6.-TL. OLUP BELGE HARCI 523,3.-TL.'DİR. İMZA İPTALİ TESCİLİ KİŞİ BAŞINA 1.581,5.- TL
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.- TL
 •     İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 500.-TL
SERMAYE ARTIŞI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GÜNDEM MADDELERİ KARARI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

İŞTİRAK TAAHÜTNAMESİ (TTK'NIN 457. MADDESİNE GÖRE) (ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ)

BAKANLIK İZNİNE TABİ İSTE UYGUN GÖRÜŞ YAZISI ASLI (15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için)

TADİL METNİ (ISLAK İMZALI)

ÖNCEKİ SEMRAYENİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE DAİR MALİ MÜŞAVİR RAPORU VE MALİ MÜŞAVİR FAALİYET BELGESİ

HAZİRUN CETVELİ

BANKADAN ALINAN SERMAYE ARTIŞININ ¼ Ü BLOKE YAZISI VE MAKBUZU

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = SERMAYE ARTIŞI TESCİLİ HARÇTAN MUAF
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     REKABET KURUMU HARCI  SERMAYE*(4/10000)
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.-TL.


*Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosu na yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

*Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli.

*Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda  şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu ve iç kaynaklardan arttırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi

*Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi için; sermaye taahhüdü yoluyla yapılacak sermaye artırımı tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınmış olması şartına bağlıdır.

*Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılamaz.

*Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir.(TTK 456/3)

ANA SÖZLEŞME TADİLİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GÜNDEM MADDELERİ KARARI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

TADİL METNİ (ISLAK İMZA VE KAŞE)

HAZİRUN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI ASLI (28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)


BAKANLIK İZNİNE TABİ İSTE UYGUN GÖRÜŞ YAZISI ASLI (15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için)

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 5.022,6.-TL + 523,3.-TL
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.-TL.
TASFİYE TESCİLİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GÜNDEM MADDELERİ KARARI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

NOTER ONAYLI TASFİYE KURULU GÖREV DAĞILIMI KARARI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TESCİL TALEPNAMESİ (TASFİYE HALİNDE)

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE GİRİŞ BİLANÇOSU

ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (TASFİYE MEMURU İMZALI)

HAZİRUN CETVELİ

ALACAKLILAR LİSTESİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI ASLI (28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

BAKANLIK İZNİNE TABİ İSTE UYGUN GÖRÜŞ YAZISI ASLI (15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için)

* Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 5.022,6.-TL + 5.022,6.-TL. + 523,3.-TL (TEK TASFİYE MEMURU OLDUĞUNDA)
 •     TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 •     ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 2.500.-TL
 •     İMZA ONAYI KİŞİBAŞI 500 TL

    ODA AİDATLARININ TAMAMININ ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

TASFİYE SONU TERKİN TESCİLİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

 

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI (TERKİN KARAR ÖRNEĞİ)

ORTAKLARIN SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE SONU KATİ BİLANÇO (kaşeli ve tasfiye memurları tarafından imzalı)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI ASLI (28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

BAKANLIK İZNİNE TABİ İSTE UYGUN GÖRÜŞ YAZISI ASLI (15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için)


*Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 •     TİCARET SİCİL HARCI = 1.581,5.-TL
WhatsApp Canlı Destek