SİTE İÇİ ARAMA

TEK PAZAR PROGRAMI “DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DİRENÇLİ BİR EKOSİSTEME GEÇİŞ - TURİZM KOBİ'LERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ” TEKLİF ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iletilen 25.12.2023 tarih ve E-60014838-745.01.01-348598 sayılı ilgili yazıda;

- Tek Pazar Programı kapsamında “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş- Turizm  KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi – Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem -empowering tourism SMEs (SMP-COSME-2023-TOURSME)” proje teklif çağrısı teklif çağrısına çıkıldığı,

- Bahse konu çağrının son başvuru tarihi 21 Şubat 2024 olduğu,

- “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş – Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı; http://bit.ly/3RXXtaY adresinde yer aldığı

hususları ifade edilmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla

WhatsApp Canlı Destek