SİTE İÇİ ARAMA

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2021-2027 IPARD PROGRAMI (IPARD III DÖNEMİ)

BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

“M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI 

DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)

 

M3

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara

Yönelik Yatırımlar

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

%50-70

66.000.000

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

ve Pazarlanması

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanması

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi

ve Pazarlanması

103-6

Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 05.04.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

Online Proje Başvuru Sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09.05.2024, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması;

  • Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının,
  • Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III) yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 1. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

Bilgilerinize Sunulur.

WhatsApp Canlı Destek