SİTE İÇİ ARAMA

Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması (7326 Sayılı Kanun)

Sayın Üyemiz,

09 Haziran 2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca;                                                                                                                                 
Üyelerimizin 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Bu kapsamda tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz, en geç 30 EYLÜL 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:
a)Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen,
b)Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak bandirmato@bandirmato.org.tr veya bilgi@bandirmato.org.tr adresine e-posta yoluyla,
c)https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. (Verilen adres üzerinde giriş sağlanamaz ise Odamız ile irtibata geçip firma yetkilinizin bilgilerini güncelleyebilirsiniz).

Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir.
Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 31 EKİM 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi : 31 MART 2022) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir.

Bu kapsamda üyelerimiz, toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini (6 Taksit) geçmemek üzere
•    Nakit veya EFT/Havale ile taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile,
•    İŞ Bankası Kredi Kartı ile üyelik sistemi https://ebelge.tobb.org.tr üzerinden taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile,
•   Odamıza şahsen müracaat ederek taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile yapabileceklerdir.

Daha önce 7256 Sayılı Kanun kapsamında taksitlerden herhangi birisini ödemediği için yapılandırması bozulan ve ödenmemiş anapara, faiz ve fer’isi yeniden tahakkuk ettirilen üyelerin 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurması mümkündür.

Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
 

Dilekçe için Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin ;
Telefon : 0 266 715 18 00 – dahili 120 veya 126
Whatsapp Bilgi Hattı : 0 537 286 0 286

 

 

 

WhatsApp Canlı Destek