SİTE İÇİ ARAMA

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI HAKKINDA

Değerli Üyemiz,

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefiyle 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı kapsamında 4. Çağrıya çıkılmıştır.

Başvuru Bitiş Tarihi 4 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmış olup, ayrıntılı bilgilere https://kumelenme.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

WhatsApp Canlı Destek