SİTE İÇİ ARAMA

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 14.12.2023 tarih ve E-34221550-622.99-13483 sayılı yazıda; ÖRYM-Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından TOBB’a iletilen, "Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarifeve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler" konulu evrağın üyelerimize duyurulması talep edilmiştir.

“Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında” bilgi notu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

WhatsApp Canlı Destek