SİTE İÇİ ARAMA

Akıllı Şehir Pazarı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 19.07.2022 tarih ve E-34221550-611.99-7309 sayılı yazıda; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden Birliklerine iletilen yazıya atıfta bulunarak, 2022-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında, Akıllı Şehir Pazarının oluşturulmasını, sürdürülebilirliğinin ve işlerliğinin sağlanmasını amaçlayan "Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır" eyleminin yer aldığı bildirilmektedir. Söz konusu eylemin gerçekleştirilmesiyle, akıllı şehir alanında ihtiyaçların, ihtiyaçlara yönelik çözümlerin ve çözüm üreticilerinin tespit edilmesi ile ortak bir terminoloji ve anlayış oluşturulmasının sağlanması ve akıllı şehir paydaşlarıyla akıllı şehir ekosisteminde yer alan üyelerinin buluşturulması faydalarının beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca bu çalışma ile yerli üretimin artması ile dışa bağımlılığın azaltılması, bu çerçevede tedarikçiler arasındaki iş birlikleri ile kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilmiştir.

Bu eylem kapsamında yapılacak çalışmalar için dijital bir platform oluşturulması ve bu platformda ekosistem üyesi firmalara ilişkin bilgilerin yayınlanmasının planlandığı bu doğrultuda öncelikle,https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-pazari-kayit/ adresindeki kayıt formunun firmalar tarafından doldurulması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, akıllı şehir alanında faaliyet gösteren firmalara ait akıllı şehir çözümlerinin akıllı şehirlere yönelik faaliyet, ürün, proje vb. bilgilerinin https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/AS-Pazari.rar adresinde yer alan video ve sunum giriş materyalleri kullanılarak (en fazla 3 dk ve 1920x1080 çözünürlükte olmak üzere) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması ve firmalar tarafından aynı adresten yüklenerek Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

 

 

25.07.2022  - Pazartesi

WhatsApp Canlı Destek