SİTE İÇİ ARAMA

VERBİS KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Değerli Üyemiz,

18.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/87 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından, ana faaliyet konusu "özel nitelikli kişisel veri işleme" olmayanların Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

Kurul kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkemizdeki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından büyüdüğü, iş hacimlerinin genişlediği ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı dikkate alınarak, 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan istisna limitinin 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmaktadır.

Önemle bilgilerinize sunarız.

WhatsApp Canlı Destek