SİTE İÇİ ARAMA

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM) UYGULAMA TÜZÜĞÜ

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 25.08.2023 tarihli yazıda; Avrupa Komisyonu’nun, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının geçiş dönemine ilişkin raporlama yükümlülükleri hakkında Uygulama Tüzüğünü 17 Ağustos 2023 tarihinde yayımladığı belirtilmektedir. Bahis konusu Tüzük, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup, gayriresmi çeviri ekte yer almaktadır. 

Söz konusu Tüzükle beraber, işletmelerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla rehber dokümanlar da paylaşılmış olup, yine Avrupa Komisyonu tarafından, (demir ve çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen) özelinde altı adet çevrimiçi web semineri düzenleneceği belirtilmektedir. Gerçekleştirilecek webinarların tarihleri ekte yer almaktadır.

Bahis konusu Tüzük ve rehber dokümanlar ile webinarların ayrıntılarına  https://iklim.tobb.org.tr/index.php/duyurular/348-skdm-uygulama-yonetmeligiyayimlandi linki üzerinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

WhatsApp Canlı Destek