SİTE İÇİ ARAMA

İKLİM WEB SİTESİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 15.09.2022 tarih ve E- E-34221550-611.04-9137 sayılı yazıda; İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldiği, sektörleri kapsamlı bir dönüşüme zorlayacak, yaşam tarzımızı kökten değiştirmemize sebep olacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına kapı aralayacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projelerin, raporların, eylem planlarının, yol haritalarının hazırlandığı, etkinliklerin, webinarların, toplantıların ve eğitimlerin düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanarak bir bütünlük oluşturacağı, bu çalışmalara ulaşımı kolaylaştıracağı, görünürlüklerinin artmasını sağlayacağı, bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratacağı belirtilmektedir.

Bütün bu düşüncelerden hareketle, TOBB bünyesinde https://iklim.tobb.org.tr/ adresinden ulaşılabilen iklim web sitesi kurularak erişime açıldığı bildirilmektedir.

WhatsApp Canlı Destek