SİTE İÇİ ARAMA

AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine Ülkemizin Dahil Edilmesi hk.

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıda, Avrupa Birliği’nin “Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi”ne ülkemizin de dahil edilmesi ve ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik bir basın açıklaması yapıldığı ve konuyla ilgili bir Yeterlilik Kararı yayımlandığı bildirilmiştir.

Basın açıklamasında ülkemizin Avrupa Birliği’nin sertifika sistemine dahil edileceği ve ülkemiz tarafından düzenlenen Dijital Aşı Sertifikalarının Avrupa Birliği tarafından düzenlenen sertifikalara denk olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca Kovid-19 salgını döneminde, AB ile ülkemiz arasında, Kuzey Makedonya ve Ukrayna arasındaki güvenli seyahatin kolaylaştırılacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte 20.08.2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Karar’da 26 Temmuz 2021 tarihinde yapılan değerlendirme neticesinde ülkemizin Kovid-19 kapsamındaki aşı, test ve iyileşme sertifikalarının 2021/953 sayılı Tüzükte belirtilen şartları taşıdığının tespit edildiği ve bu kararla birlikte, ülkemizin “Avrupa Birliği Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi”ne dahil edildiği ifade edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından “Health Pass” sistemine göre düzenlenen Kovid-19 aşı, test ve iyileşme sertifikalarının AB içinde serbest dolaşım hakkının kolaylaştırılması amacıyla 2021/953 sayılı Tüzük uyarınca düzenlenen sertifikalara eşdeğer olduğunun kabul edildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

WhatsApp Canlı Destek