HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

VAKIF VE DERNEKLERE AİT TİCARİ İŞLETMELER

KURULUŞ

 • . Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,
 • İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,
 • Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,
 • Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,
 • Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,
 • İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
 • Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
 • Oda kayıt beyannamesi

DEĞİŞİKLİKLER

 • Dilekçe (Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 • Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha
 • İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

KAYDIN SİLİNMESİ

 • Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği
 • İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan
DANIŞMANLAR
BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Şikayet Yönetimi İş Akış Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya