HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

DUYURULAR
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEĞİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının arttırılması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde daha da önem kazanmıştır.

KOSGEB bahse konu stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı da eklemiştir. 01.01.2019 tarihi itibari ile Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yürürlüğe alınacak olan Yeni Girişimci Programı kapsamında girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecektir.

Girişimcilerimizin 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 100.000 TL'ye kadar geri ödemeli destek kullanabildikleri Yeni Girişimci Desteği ile ilgili olarak; 

- 31 Aralık 2018 tarihi saat 23.59'dan itibaren Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği kapsamında yeni destek başvurusu alınmayacaktır.
- Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği kapsamında başvurusu işletme tarafından ilk onayı verilmiş başvurulara ilişkin iş ve işlemler Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esaslarına göre yürütülmeye devam edecektir. Mevcut durumda destek süreci devam edenler de Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esaslarına göre yürütülmeye devam edecektir.
- Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği kapsamında başvurusu işletme tarafından ilk onayı 31 Aralık 2018 tarihi saat 23.59'a kadar verilmemiş olan başvurular Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından silinecektir.
- Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği başvurusu için Kurul değerlendirmesi öncesinde revizyon verilen işletmelere 31 Mart 2019 tarihi saat 23:59'a kadar süre verilerek, verilen süre içeresinde revizyonlarını tamamlayıp onay verenlerin Kurul değerlendirmesine sevk edilecektir. Bu tarihe kadar onay vermeyen işletmelerin başvuruları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından silinecektir.

Yeni Program (Girişimciliği Geliştirme Destek Programı) ile;
1) Girişimcinin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği verilecektir.
2) İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000 TL'ye kadar geri ödemesiz "Performans Desteği" ödemesi yapılabilecek; girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5.000 TL'ye kadar ilave destek sağlanabilecektir.
3) KOSGEB tarafından belirlenen "İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu"nda belirtilen konularda faaliyet gösteren düşük orta-düşük teknoloji düzeyi işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL'ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti ise 300.000 TL olacaktır.
4) Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için Mentörlük. danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilecek olup, desteğin üst limiti geri ödemesiz 10.000 TL olarak uygulanacaktır.

Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

- İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimini tamamlamış olması, (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olanlar için 01.0I.2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmayacaktır.)
- İşletmesini Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olması,
- İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,
- Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az %50 oranında kurucu ortağı olması,
- İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,
- Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir fîrmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir fîrmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması.

Yapılan son çalışmalarla KOSGEB Destek ve hizmetlerinde sadeleşmeye gidilmiş ve İdare Başkanlığımız tarafından sağlanan birçok hizmet e-devlet doğrulaması ile elektronik ortama taşınmıştır. Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartı olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılım sonrası düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde e-devlet üzerinden kişinin doğrudan ulaşabileceği hale gelmiştir. Böylece Uygulama Birimleri tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesinin basılmasına ve imzalanmasına gerek duyulmadan katılımcılar söz konusu belgeye ulaşabilecek, zaman ve kaynak israfının önüne geçilmiş olacaktır. Bu kapsamda KOSGEB tarafından katılım belgesi düzenlenmeyeceği / düzenlenmiş belgelerin KOSGEB tarafından imzalanmayacağı ve tarafınızca düzenlenen eğitimlerde katılımcılara konuyla ilgili bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Şikayet Yönetimi İş Akış Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya