HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞU DENETÇİLERİ

Genel Bilgi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir.

Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir.

 • Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.
 • Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir.
  Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir.
 • Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.
  Denetçinin mahkemece azledilmesi ve/veya atanması hallerinde, mahkeme kararı da gösterilerek yeni seçilen denetçi ve/veya azil olgusu tescil edilir.
  Seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptali olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde;
  Denetçi
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu,
 • Limited şirketlerde müdürün,
 • Her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır.
  Denetçi fesih ihbarında bulunduğu takdirde,
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu,
 • Limited şirketlerde ise müdürler, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir.

Ana şirketin genel kurulunda topluluk denetçisi ayrıca seçilmemişse, ana şirketin denetçisi topluluk denetçisi olarak tescil edilir.
Tescil aşamasından, Türk Ticaret Kanunu’nun 400. maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmaktadır.

Denetçi tescili için gerekli belgeler

 • Denetçi seçimine dair genel kurul kararının noter onaylı örneği veya mahkeme kararı (2 nüsha)
 • TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı

Geçici Denetçi tescili için gerekli belgeler

 • Geçici denetçi seçimine dair anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneği (2 nüsha)
 • TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı
DANIŞMANLAR
BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Şikayet Yönetimi İş Akış Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya